Op schilderles donderdagmiddag modeltekenen

Op schilderles donderdagmiddag
Op schilderles donderdagmiddag

Op schilderles donderdagmiddag modeltekenen en Viola had het groene slijm weer mee 🙂 om daarmee samen een grote bel te maken.

Op schilderles donderdagmiddag modeltekenen

Modeltekenen

Misschien heb je wel eens iets gehoord of gelezen over de verhouding tussen je lichaamslengte en je spanwijdte. Voor volwassen mensen zouden deze twee gegevens precies aan elkaar gelijk moeten zijn. Als je de lichaamslengte deelt door je spanwijdte dan komt er precies één uit. In dit artikel gaan we na hoe deze wetmatigheid bekend geworden en zulen we kijken of het nog steeds klopt.

Op schilderles donderdagmiddag. De Mens van Vetruvian door Leonardo Da Vinci

De Mens van Vitruvian, Leonardo Da Vinci

Het meten van lichaamsverhoudingen is al minstens zo oud als onze jaartelling. Een belangrijk werk waarin dit terugkomt is gemaakt door Vitruvian die leefde van ongeveer 85 tot 20 voor Christus. Hij was architect en legde de verhoudingen vast die als uitgangspunten kunnen dienen voor de bouwkunst. Zijn stelling was, dat de verhoudingen binnen een goed gebouw overeenkomen met bepaalde verhoudingen in het menselijk lichaam. De maten die hij optekende voor de lichaamsverhoudingen zijn 16 eeuwen later gebruikt door Leonardo da Vinci bij het maken van een van zijn wereldberoemde afbeeldingen.

Comments are closed