Now Reading
Portret van mijn vader geschilderd voor de familie stamboom

Portret van mijn vader geschilderd voor de familie stamboom

Portret van mijn vader geschilderd

Portret van mijn vader geschilderd voor de familie stamboom. Dit portret heb ik in 1994 geschilderd. Piet heet hij, zowel mijn vader als mijn moeder poseerden op dezelfde dag. Het portret heb ik geschilderd met een losse schildertoets in de Alla Prima schildertechniek, die ook door Frans Hals gebruikt werd.

Nog een familie portret: Madonna met Kind schilderij

 

Modeltekenen, een video

Alla Prima schilderen

Alla Prima oftewel het Nat-in-Nat schilderen, is een schildertechniek waarbij nieuwe verf wordt toegevoegd aan de voorafgaande laag of lagen nog natte verf. Meestal wordt het schilderij in korte tijd klaar geschilderd.

Portretkunst

Portretschilder Frans Hals

Hals. legde de basis voor de ontwikkeling van een zelfstandige Hollandse portretkunst.

De Haarlemse portretschilder Frans Hals (1582-1666) is een van de bekendste Nederlandse portretkunstenaars van Nederland. Hij was een voorbeeld voor heel veel andere schilders. Hij schilderde alla prima (nat in nat) snel met losse toets het karakter van de persoon vast. Daardoor ontstond een levendig portret.

Hals zijn portretten

Al in de 17e eeuw werden mensen getroffen door de levendigheid van Hals’ portretten. Zo noteerde de Haarlemmer Theodorus Schrevelius, een van de mannen die hij portretteerde, dat er in Hals’ werken ‘zo’n kracht en leven’ is dat de schilder ‘de natuur schijnt uit te dagen met zijn penseel’.

Hals en Rembrandt zouden ze elkaar ontmoet hebben?

Nergens lees ik daarover, maar ik denk dat Rembrandt en Frans Hals op de hoogte waren van elkaars werk.

Van Gogh over Frans Hals

En twee eeuwen later schreef Vincent van Gogh aan zijn broer Theo: ‘Wat is het een genot zo’n Frans Hals te zien, wat is ’t heel iets anders dan de schilderijen – er zijn er zóó veel – waar zorgvuldig alles op dezelfde wijze is gladgestreken.’ Met die observatie slaat Van Gogh de spijker op z’n kop: Hals koos ervoor om een schilderij niet glad af te werken, zoals ongeveer al zijn tijdgenoten dat nog deden, maar probeerde het leven er in te houden.

Schilderij De Zaaier (naar Van Gogh)

See Also

Hals voorloper van de impressionisten

Hiermee bereikte Hals een oplossing voor een aloud probleem: hoe maak je een levensechte voorstelling op een plat vlak? Hij was met deze aanpak zijn tijd ver vooruit. Pas in de 19e eeuw kreeg hij echt volgelingen, met name onder de zogenaamde impressionisten.

Portret van mijn vader geschilderd, olieverf op doek 30 x 24 cm

Het Frans Hals Museum

Blij ben ik dat ik in de buurt van het Museum woon, waar ik regelmatig voor Hals zijn werk sta. Vooral zijn later werk, zoals de Regenten van het Oudemannenhuis geschilderd met zo’n losse schildertoets!

Een dochter voor Frans Hals geschilderd

Hij inspireerde me al jaren, daarom dit portret: Een dochter voor Frans Hals, een schilderij en schilderles. Gepubliceerd in Atelier magazine. 

Schilderijen in olieverf en Oude Meesters Schildertechnieken.

 

View Comments (0)

Leave a Reply

© 2024 All Rights Reserved
Ella Looise | Atelier Haarlem | Koel51
Ingeschreven Kamer van Koophandel