Zelfportret schilderen en de zelfportretkunst

Schilderen aan mijn laatste zelfportret op het atelier in het voormalig woonhuis van Philip Wouwerman. Met olieverf schilder ik op olieverf papier van de rol, en heb het opgehangen aan klemmen op de muur. Hier een kijkje in een ander atelier van Philip Akkerman, die voortdurend aan zijn zelfportretten schildert.

Zelfportret Geschiedenis


Het zelfportret komt niet in de klassieke oudheid voor. Dit komt doordat het afbeelden van de kunstenaar pas interessant wordt op het moment dat de kunstenaar meer wordt dan een ambachtsman.

De eerste zelfportretten

Naarmate de waardering voor het kunstenaarschap toeneemt, neemt ook de status van de maker toe. Vandaar dat in de renaissance, waar deze ontwikkeling voor het eerst zichtbaar is, de eerste zelfportretten ontstaan.

Het vroegst bewaard gebleven eigen afbeelding van Jean Fouquet

Net als met de gewone portretkunst, ontwikkelt de zelf afbeeldingen zich in eerste instantie vooral in de Nederlanden. Men vermoedt dat onder meer Jan van Eyck een zelfportret geschilderd heeft, maar doordat bronnen over deze vroege kunstenaars ontbreken, evenals beschrijvingen van hun uiterlijk, blijft dit vaak onzeker. Een zelfportret van Jean Fouquet is het vroegste wat bewaard is gebleven (ca 1540). Ook de Italiaanse kunstenaars als Leonardo da Vinci en Michelangelo hebben portretten van zichzelf geschilderd.

Twee soorten zelfportretten

Zelfportret Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

In de renaissance zijn twee soorten zelfportretkunst te onderscheiden. De eerste is het portret als daadwerkelijke afbeelding van de schilder, zoals b.v. bij Leonardo da Vinci. Hier maakt de schilder een afbeelding van zichzelf, als studie, toonbeeld van eigen vaardigheid, prestige object voor een mecenas, of gewoon voor het eigen plezier.

zelfportret

Michelangelo

De man met de blauwe tulband zou een zelfportret van Michelangelo zijn

De andere is een zelfportret verwerkt in het kunstwerk, zoals Michelangelo doet op zijn fresco van het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel. Dit heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het een grap voor ingewijden, die een extra dimensie aan het werk geeft. Ten tweede is het een manier om een boodschap over te kunnen brengen, door bijvoorbeeld een heilige op de schilder te laten lijken, zoals Michelangelo doet met zijn Laatste Oordeel, waar hij verschijnt in de huid van de heilige Bartholome├╝s.

Tekst: Wikipedia

Mijn andere eigen afbeeldingen

Enkele andere portretten van mij;

Video schilderlessen

Wil je ook leren schilderen als deze Oude Meesters met hun schildertechnieken? Dat is mogelijk met de video schilderlessen Portret van het Meisje en hoe Witte Kleding schilderen.

Comments are closed