Now Reading
Zelfportret schilderen en de zelfportretkunst

Zelfportret schilderen en de zelfportretkunst

Ella Looise zelfportret schilderij
Portretten. Zelfportret
View Gallery

Ella Looise zelfportret, schilderen aan mijn laatste zelfportret op mijn atelier #Haarlem. Met olieverf schilder ik op olieverf papier van de rol, en heb het opgehangen aan klemmen op de muur. Hier een kijkje op het atelier van Philip Akkerman, die voortdurend aan zijn zelfportretten schildert.

 

Zelfportret Geschiedenis


Het zelfportret komt niet in de klassieke oudheid voor. Dit komt doordat het afbeelden van de kunstenaar pas interessant wordt op het moment dat de kunstenaar meer wordt dan een ambachtsman.

Hoe leren tekenen en schilderen, schilderles

 

De eerste zelfportretten

 

Naarmate de waardering voor het kunstenaarschap toeneemt, neemt ook de status van de maker toe. Vandaar dat in de renaissance, waar deze ontwikkeling voor het eerst zichtbaar is, de eerste zelfportretten ontstaan.

Het vroegst bewaard gebleven eigen afbeelding van Jean Fouquet

 

Net als met de gewone portretkunst, ontwikkelt de zelf afbeeldingen zich in eerste instantie vooral in de Nederlanden. Men vermoedt dat onder meer Jan van Eyck een zelfportret geschilderd heeft, maar doordat bronnen over deze vroege kunstenaars ontbreken, evenals beschrijvingen van hun uiterlijk, blijft dit vaak onzeker. Een zelfportret van Jean Fouquet is het vroegste wat bewaard is gebleven (ca 1540). Ook de Italiaanse kunstenaars als Leonardo da Vinci en Michelangelo hebben portretten van zichzelf geschilderd.

 

Twee soorten zelfportretten

 

Zelfportret Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

 

In de renaissance zijn twee soorten zelfportretkunst te onderscheiden. De eerste is het portret als daadwerkelijke afbeelding van de schilder, zoals b.v. bij Leonardo da Vinci. Hier maakt de schilder een afbeelding van zichzelf, als studie, toonbeeld van eigen vaardigheid, prestige object voor een mecenas, of gewoon voor het eigen plezier.

zelfportret Michelangelo

Michelangelo

 

De man met de blauwe tulband zou een zelfportret van Michelangelo zijn

De andere is een zelfportret verwerkt in het kunstwerk, zoals Michelangelo doet op zijn fresco van het Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel. Dit heeft een tweeledig doel. Ten eerste is het een grap voor ingewijden, die een extra dimensie aan het werk geeft. Ten tweede is het een manier om een boodschap over te kunnen brengen, door bijvoorbeeld een heilige op de schilder te laten lijken, zoals Michelangelo doet met zijn Laatste Oordeel, waar hij verschijnt in de huid van de heilige Bartholomeüs.

Bron: Wikipedia

See Also
YouTuber Portretten schilderen - Portret van Nate van Channel Makers

Portret van Karel

 

Ella Looise zelfportret

 

Enkele andere portretten van mij;

Hoe schilder je een hand op de online schilderles

Laatste blogs en foto’s, video’s schilderlessen 

 

 

View Comments (0)

Leave a Reply

© 2023 All Rights Reserved
Ella Looise | Atelier #Haarlem | Koel51
Ingeschreven Kamer van Koophandel