Paletmes

Het paletmes gebruik ik vaak bij het schilderen.